Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Történelmi Tár

There are no translations available.

A vég nélküli adatbázis-építésről, önkorrekcióról a történettudományban

A Történelmi Tár a magyar történelem alapvető adatainak gyűjteménye. A Történelmi Tár kísérlet arra, hogy a digitális közlés és szerkesztés adottságait kihasználjuk. A szerkesztőség folyamatosan bővíti és korrigálja adatbázisát, és e munkába bekapcsolni kívánja az egész „szakmát”, valamint olvasói-használói táborát. Kölcsönös (interaktív) kapcsolatot létesít a kutatók között, valamint kutatók-szerkesztők felhasználók között. (Kiemelten szeretnénk tanárkollegáinkat és diákjainkat együttgondolkodásra bírni.)

A Történelmi Tár tartalmaz Eseménytárat (Kronológiát), Térképtárat (a történések időrendi és földrajzi meghatározását), Emléktárat (írásos emlékek kiadását, képi emlékeket – korabeli és utólagos ábrázolásokat), Névtárat (egyének és családok adatait). Statisztikát (a modern államban létrehozott adatsorokat). Külön menüben ad Magyarok krónikája címmel magyar és idegen nyelvű rövid történelmi összefoglalót (a fontosabb dokumentumokkal, térképekkel, képekkel, statisztikai adatsorokkal kísérve). Kiemelten törekszik a történetkutatás szakmájának, a történészi hivatásnak természetét bemutatni. Ezért tartalmaz Történetírás címszó alatt történészek életrajzi adatait, a történettudomány intézményeinek (kutató-oktató intézetek, társaságok, folyóiratok stb.) leírását és útjára indít egy folyamatosan bővítendő történelmi fogalomtárat.

Tovább>>

 

Eseménytár

There are no translations available.

Az Eseménytár tematikusan közli a vég nélküli Magyar történelmi kronológiát és a História Könyvtárban megjelent, vagy most e-könyvként összeálló tematikus kronológiákat. A Magyar történelmi kronológia folyamatos összeállítása során a szerkesztőség kihasználni kívánja a digitális közlés és szerkesztés kínálta lehetőséget és folyamatosan javítja, bővíti kronológiai adatbázisát, felhasználva a beérkező észrevételeket, kiegészítési  javaslatokat. A történeti kutatás egyik alapvető célja az események-folyamatok kezdetének, időtartamának pontos meghatározása.

Tovább>>

 

Névtár

There are no translations available.

A Névtár egyének életpályáit és családok leszármazási és rokonsági rendjének leírását tartalmazza. A szerkesztőség közreadja a História Könyvtár archontológia sorozatában eddig megjelent ilyen tematikájú könyveket elektronikus formában, azokat a kollégák és olvasók észrevétele alapján folyamatosan bővíti-helyesbíti. Ezen túlmenően újabb munkákat rendelünk és közlünk. Túllépni kívánunk az „archontológia” hagyományos érdeklődésén, a vezető személyek körén.

Tovább>>

 

Térképtár

There are no translations available.

A térkép a mindenkori társadalmi és természeti történések térbeli elhelyezkedését, hatásának kiterjedését mutatja be. Történeti Tár Térképtára térképeket közöl a magyar és az egyetemes történelemről. Az elkészült sok száz térképet időrendben előrehaladva, kronológiai fejezetekbe rendezve adjuk közre. A közlés üteme követi a Magyar Történelmi Kronológiát. (Jelenleg 1541-ig az alapvetőnek ítélt 52 térképet tesszük közzé.) A térképek körét  folyamatosan bővítjük és a Történelmi Tár szerkesztési

Tovább>>

 

Statisztika

There are no translations available.

A Történelmi Tár egyaránt közöl korabeli és a történészek által utólag szerkesztett statisztikai adatsorokat. Az európai társadalomkutatásban a 18. század első felében fordult a figyelem a tömeges jelenségek leírása, mennyiségi jellemzése felé (népességi mozgások, műveltségi állapotok stb.). A modern európai államok pedig, politikájuk tudományos megalapozása érdekében, a 19. századtól készítettek rendszeres statisztikai felméréseket államuk természeti  és 

Tovább>>

 

Emléktár

There are no translations available.

Az Emléktár a magyar történelemre és a magyar történelemhez kapcsolódó európai és világtörténelmi eseményekre közöl emlékanyagot. Törekvésünk az iskolázott forráskritika kultúrájának fejlesztése mind a kutatásban, mind az oktatásban, mind a „magántörténelem” alkotásában. Jegyzeteivel eligazítani kívánja a felhasználót, milyen típusú – tárgyi, írásos, képi, hang – emléket milyen ismeretnyerésre használhatunk fel. A történelem adatszerű megismerésében és bemutatásában 

Tovább >>

 

Magyarok krónikája

There are no translations available.

A Történelmi Tár adatokkal elbeszélt rövid magyar történetet kíván közreadni és azt folyamatosan gazdagítani. 16 korszakra bontja a magyar történelmet, azokat rövid bevezetővel jellemzi; közli a korszak válogatott időrendjét (kronológiáját), a legfontosabb eseményekhez-folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumokat (alapvető írott és képi emlékeket, térképeket, statisztikákat). A Magyarok Krónikája tematikájában kiterjeszkedik a társadalom mindenkori politikai–népesedési–gazdálkodási–kulturális aktivitására, a Kárpát-medence természettörténelmére. Különös figyelmet kíván fordítani a magyar történelem

Tovább>>

 
Search
Focused Search
Chronology
Personal name
Geographical name
Topic