Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Keresés

Kulcsszó keresése: Összesen 1680 eredmény található.
Címke: 1989 után Rendezés
(Eseménytár)
Negyvenévi hallgatás után Szemedi János, a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspöke megtarthatta első ünnepélyes miséjét főpapi ornátusban, Máriapócson.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
A kormány kabinetülésen tárgyalta az állam és egyház viszonyát újraszabályozó készülő törvény tervezetét. Az ülésen a kabinet tagjai közül részt vett Kulcsár Kálmán, Glatz Ferenc és Sarkadi Nagy Barna.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
Megnyitják az NDK határait, beleértve a berlini fal átkelőhelyeit. Korábban Bush kijelentette: nem „osztja egyes európai országok aggályait az ­újraegyesített Németországgal kapcsolatban, mivel Németország elkötelezettsége... a NATO-hoz” megingathatatlan.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Kohl kancellár látogatása Lengyelországban. Az NDK-beli események miatt november 10-én egy napra félbeszakított látogatás során több esemény (így a varsói ismeretlen katona és az 1943. évi gettólázadás áldozatai tiszteletére emelt emlékmű megkoszorúzása, részvétel az alsó-sziléziai, 1945-ig német, azóta lengyel fennhatóság alatt lévő Kreisau városában tartott békemisén, látogatás az auschwitzi koncentrációs táborban) jelképezi a lengyel–német megbékélést. A látogatás végén elfogadott közös nyilatkozatban Kohl elkötelezi magát Lengyelország határainak sérthetetlensége mellett, ígéretet tesz 2,5 milliárd márkányi lengyel adósság átütemezésének támogatására, valami...
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Lemond Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt főtitkára. Zsivkov egyben Bulgária államfője is volt 1971-től, de erről a pozíciójáról is leköszönt. Utóda az eddigi külügyminiszter, Petar Mladenov. → 1990. január 15.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Baker kijelenti, hogy az USA nem kívánja egyoldalú előnyszerzésre kihasználni a kelet-európai eseményeket. Két nappal korábban Bush Dallasban közölte, hogy nem akarja „növelni a feszültséget” ­Kelet-Euró­pában. Aznap küldött táviratában Gorbacsov biztosította az elnököt, hogy Moszkva támogatja a kelet-berlini és a többi kelet-európai változásokat.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Glatz Ferenc művelődési miniszter látogatása a sárospataki gimnáziumban a gimnázium visszaadásának előkészítéséről. Tájékoztatta Kürti Lászlót, a tiszáninneni egyházkerület püspökét a református gimnáziumok visszaadása érdekében tett kormányzati lépésekről és elképzeléseiről, hogyan látja biztosíthatónak az egyházi fenntartású középiskolában a nem felekezeti osztályok működtetését. Utóbbival kapcsolatban Pápán tett ilyen irányú látogatásának tapasztalatairól beszélt.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
Wałęsa látogatása az USA-ban. Az út célja, hogy gazdasági támogatást szerezzen Lengyelországnak. Wałęsa beszédet mondott a kongresszusban, ahol új Marshall-tervet sürgetett Kelet-Európa számára.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Gorbacsov Moszkvában találkozik a francia külügyminiszterrel, akit óvott attól, hogy a Nyugat kihasználja a kelet-európai változásokat. „Nincs értelme a hidegháborúban elért győzelemről, vagy egyik vagy másik ­társadalmi rend felbomlásáról kiabálni... Amikor a Nyugat »a forradalom exportjáról« szóló vádjait felváltja a ­felhívás a »kapitalizmus exportjára«, akkor a régi gondolkodás veszélyes megnyilvánulásával van dolgunk.”
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Az amerikai General Electric Co. bejelenti, hogy megvásárolja a Tungsram cég 50%-át.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
A kelet-európai országok közül elsőként Horn Gyula külügyminiszter Strasbourgban benyújtja Magyarország csatlakozási kérelmét az Európa Tanácsba.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
A kormány és a Csehszlovák Kommunista Párt elleni, szabad választásokat követelő több tízezres prágai tüntetést a rendőrség brutálisan szétveri.
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Az Európai Közösség rendkívüli párizsi csúcstalálkozóján a résztvevők üdvözlik a kelet-európai változásokat. Sürgetik a Nemzetközi Valutaalapot, hogy hitel- és segélyegyezményeket kössön Lengyelországgal és Magyarországgal. Tanulmányozzák a Kelet-európai Fejlesztési Bankra vonatkozó francia javaslatot. Az európai határok és a német egység kérdését nem tűzik napirendre. Thatcher brit miniszterelnök nyilatkozatából: „A fegyverkezési ügyekkel kapcsolatos tárgyalásokhoz továbbra is a NATO és a Varsói Szerződés ad keretet. Ez a megoldás nagyon megfelel számunkra, és a nagy változások idején szükséges a biztonság és stabilitás e hátterének megőrzése.”
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
A művelődési miniszter 107 060/1989. számú határozata a Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösséget 1989. november 10-i hatállyal törvényesen működő vallásfelekezetnek ismerte el. → 1990. július 3.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
Paskai László esztergomi érsek levélben közölte Bíró Imre kanonokkal, hogy a püspöki kar egyetértett az Opus Pacis és a Katolikus Papok Országos Békebizottságának megszüntetésével, ezért fölmenti az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága főtitkári tiszte alól.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
A külföldre utazó magyar állampolgárok konvertibilis elszámolású közlekedési költségkerete négyévenként 15 400 Ft. A közlekedési költéskeret terhére forintért menetjegy vásárolható.
Címkék: 1989 után Gazdaság
(Eseménytár)
Tabajdi Csaba miniszterhelyettes, a Minisztertanács mellett működő Nemzetiségi Kisebbségi Tanács titkárságának vezetője találkozott a magyarországi egyházak és vallásfelekezetek képviselőivel.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
A művelődési miniszter az Evangéliumi Szabad Eklézsia vallási közösséget, a Megújulás Imacsoport Missziós Gyülekezetet és a Krisztus Követőit 1989. november 10-i hatállyal törvényesen működő vallásfelekezetnek ismerte el. → 1990. június 21., július 3.
Címkék: 1989 után Egyház
(Eseménytár)
Bush Hálaadás-napi beszéde: „Amerika szerint Kelet-Európában eljött a liberalizmus ideje... Azt akarom, hogy Gorbacsov elnök pontosan tudja, mi mellett is áll az USA. Hadd fejezzem magam ki világosan: Amerika a szabadság és demokrácia mellett áll: nem azért találkozunk [Gorbacsovval], hogy Európa jövőjéről döntsünk. Hiszen Európa népei saját sorsukról ­döntenek... nem mulasztunk el egyetlen alkalmat sem, hogy kiterjesszük a szabadságot és erősítsük a békét. De azoknak, akik megkérdőjelezik bölcs tempónkat, meg kell érteniük, hogy a történelmi változás nem alkalom a gátlástalanságra.”
Címkék: 1989 után Politika
(Eseménytár)
Libanonban mindössze 17 nappal megválasztása után merénylet áldozata lesz René Mouwad elnök. A poszt 1988 szeptembere óta betöltetlen volt.
Címkék: 1989 után Politika
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
Keresés a teljes tartalomban
Célzott keresés
Időrend
Személynév
Földrajzi név
Téma