Budapest, 1911. június 6. – Budapest, 1961

Nyomdászsegéd család leszármazottja. A polgári iskola két osztályának elvégzése után műszerészszakmát tanult, 19287-ban segédlevelet szerzett. Szakmájában nem tudott elhelyezkedni, az Újpesti Posztógyár szövőmunkása lett. 1929-ben belépett a textilmunkások szakszervezetébe. A második világháborúban katona, szovjet hadifogságba esett, antifasiszta tanfolyamot végzett. 1945 tavaszától a textiles szakszervezet újpesti csoportjában dolgozott, 1946. novemberben az ágazati szakszervezet központi apparátus tagja lett. Az 1947, augusztus 31-i választásokon a Szociáldemokrata Párt nagy-budapesti listáján pótképviselő lett. Behívására 1948. április 26-án került sor. 1948. január 12-én a Textilipari Dolgozók Szabad Szakszervezete főtitkárhelyettesévé választották. Átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába. 1948-ban saját késésére felmentették szakszervezeti tisztsége alól, majd 1949-ben a hivatásos politizálással is szakított.