Kisújszállás, 1900. március 24. – Kisújszállás, 1977. szeptember 2.

Szülei sok gyermeket nevelő, mezőgazdasági cselédek voltak. Az elemi iskola második osztályának elvégzése után már dolgozott, kiscseléd lett egy kisújszállási nagygazdánál. 1918-ban vonult be sorkatonai szolgálatra, egy főhadnagy mellett tisztilegény. Ez a beosztás megmentette attól, hogy kivigyék a frontra. Az őszirózsás forradalom kitörése után hazautazott. A Tanácsköztársaság kikiáltása után vöröskatona volt. A kommunista hatalom bukása után, hogy elkerülje az otthoni felelősségre vonást, Budapestre ment, és csak 1920 szeptemberében utazott haza Kisújszállásra. Néhány nap után letartóztatták, de a brutális rendőri kihallgatásokat nem követte bírói eljárás.

Az 1920–1930-as években főként kubikosként dolgozott. Részt vett a földmunkások helyi szervezetének megalakításában, amely csak 1928-ban jött létre. Ezt követően társaival hozzákezdtek az MSZDP helyi szervezetének a megalakításához. Bár kaptak engedélyt,  gyakran kergette őket szét a rendőrség. Az 1932 őszén tartott önkormányzati választáson négy másik szociáldemokratával együtt bekerült a városi képviselő-testületbe. 1933-ban illegális sajtóterjesztés miatt őrizetbe vették, munkahelyétől követelték elbocsátását. A hatóságok az SZDP helyi szervezetének tevékenységét 1942-ben teljesen megbénították, őt magát 1943 júniusától 1944 áprilisáig rendőri felügyelet alá helyezték, 1944 áprilisában Nagykanizsára internálták. Augusztusban elengedték, újra rendőri felügyelet alá került.

Kisújszállás 1944. október 8-án történt felszabadítása után a szociáldemokratákkal együtt szorgalmazta a Magyar Kommunista Párt szervezését. Tagja lett az októberben megalakult városi tanácsnak, amely kinevezte az akkor létrehozott városi munkaügyi hivatal élére. A városi tanács küldte december 19-én képviselőnek az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Képviselő lett az 1945. novemberi és az 1947. augusztusi választásokon is, mindkétszer az MKP Jász-nagykun Szolnok megyei választókerületből került be a törvényhozásba.  Szülővárosában egyik szervezője volt a demokratikus rendőrségnek, és ugyancsak 1944–1945 fordulóján szervezte a helyi Munkások Beszerző és Értékesítő Szövetkezetét is. Az 1945-ben végrehajtott földosztásnak egyik helyi irányítója volt. 1946–1950-ig a polgármesteri hivatalban mezőgazdasági előadó. 1950–1954 között a Kenderesszigeti Állami Gazdaság igazgatójaként dolgozott, majd a kisújszállási Petőfi Termelőszövetkezet tagja lett. 1956. november 4. után részt vett az MSZMP szervezésében, később a városi pártbizottságra került politikai munkatársnak. A városi pártbizottságnak és a városi tanácsnak nyugdíjazása után is tagja maradt.