Darvas, 1929. október 16.

Mezőgazdasági munkás leszármazottja. 1945 előtt mezőgazdasági napszámos munkából élt, majd 1949-től termelőszövetkezetben dolgozott. 1950-től a Mohácsi Járási Tanács előadója volt. 1951-től a fővárosban tanult, a Marx Károly Közgazdaság-tudományi egyetemen közgazdász oklevelet szerzett. 1952-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1956-tól az MKKE–n tanársegéd volt, majd 1959-ben az Országos Tervhivatal főelőadója lett. 1966. februártól az MSZMP KB Államgazdasági, majd Gazdaságpolitikai Osztály munkatársa, 1968-tól alosztályvezető. 1976. áprilistól osztályvezető helyettes, 1980. márciustól 1986. decemberig osztályvezető. 1980-ban az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Bizottságnak és a Pártélet szerkesztőbizottságának is tagja lett. Az Állami Tervbizottság állandó meghívottja. 1986. december 30-án kinevezték az MSZMP Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének, a Minisztertanács tagja lett. Megbízatása alól 1989. december 31-én mentették fel.