Hajdúhadház, 1882. április 8. – Hajdúhadház, 1964

Földműves apa leszármazottja. Az elemi hat osztályának elvégzése után földmunkás lett, majd kitanulta a parkettásmesterséget. Az első világháborúban katona volt, 1918-ban szülőfalujában a nemzeti tanács helyi elnöke. Az 1919. áprilisi választások után a hajdúhadházi direktórium elnöke és a járás képviselője a vármegyei tanácsban. 1919 augusztusa után a románok internálták, 1920-as hazatérése után másfél év börtönre ítélték, 1923-ban ismét börtönbe vetették. Később újjászervezte az MSZDP-szervezetet, amelynek a háború végéig vezetőségi tagja volt.  1944 decemberében tagja lett az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, 1944. december 21-én a Szociáldemokrata Párt debreceni gyűlésén a felszabadított területek országos vezetőségének tagja lett. Hajdúhadházon újjászervezte az SZDP–szervezetet, az 1948. évi pártegyesítésig vezetőségi tagja volt. 1945. február 19-én a község képviselőjeként tagja lett a vármegyei törvényhatósági bizottságnak is.