Budapest, 1947. június 25.

A középiskola elvégzése után képesítés nélküli tanító a Borsod megyei Megyaszón, majd 1970-ben befejezte tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, 1975-ben az ELTE BTK-n szociológus oklevelet szerzett. Tudományos segéderőként dolgozott, 1969-ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba, majd 1970-ben kinevezték a KISZ Budapesti Bizottság politikai munkatársának, az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanács főelőadója. 1971-től a KISZ KB osztályvezetője, majd titkára. 1979-től miniszterhelyettesi rangban a Minisztertanács Állami Ifjúsági Bizottságának titkára. 1975 és 1980 között az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának tagja volt. 1982 őszén az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának osztályvezető-helyettese. 1988. augusztus 29-étől az MSZMP Budapesti Pártbizottság ideológiai titkára, 1988 decemberétől az MSZMP KB Társadalompolitikai Bizottság tagja, 1989. júliusban a testület elnökévé választották. 1989. április 12-étől tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának is. 1989 júniusában ideológiai KB-titkár lett és bekerült a Politikai Intéző Bizottságba is.