Orosháza 1893. december 15. – Mezőberény, 1979. február 21.

Apja szűrszabó kisiparos volt, de bérelt földön földműveléssel is foglalkozott. Fia tanítóképzőt végzett. A harmincas évek elejéig az Orosházához tartozó tanyavilágban, Kiscsákón és Pusztaszenttornyán tanított. Nyugdíjazását követően felesége 150 kat. holdas birtokán gazdálkodott, ahol mintagazdaságot létesített. 1939-ben lépett be a Független Kisgazdapártba. 1944 decemberében az újjáalakult pártok jelölése alapján került az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1944 decemberétől 1945 nyaráig a kisgazdapárt képviseletében az Orosházi Hírek szerkesztőbizottságának tagja. Pártja delegálta a helyi nemzeti bizottságba. Amikor 1945 nyarán az igazolóbizottság nem igazolta, a kisgazdapárt visszahívta. Ettől kezdve politikai tevékenységet nem folytatott. 1950-ben házát államosították, földjét elvették. Az ötvenes évek elején agronómusként helyezkedett el egy állami gazdaságban. Elbocsátása után cukorrépa- és kenderátvevőként dolgozott.