Józsa, 1914. február 6. – Budapest, 1982. október 9.

Apja földműves, majd napszámos volt. Debrecenben végezte a polgári iskolát, majd a Református Kollégiumban érettségizett és szerzett tanítói oklevelet. 1935-től Kispeterden, 1939-től Rózsafán elemi iskolában tanított, 1945-ben került Pécsre. Belépett a Nemzeti Parasztpártba, a város egy parasztpárti vezetője lett, 1947-ben a NPP Baranya megyei titkára. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a párt Baranya–Tolna megyei listájáról került be a törvényhozásba. Mandátumáról 1948. november 16. után lemondott, mert 1948. augusztus 19-én kinevezték Zala vármegye főispánjának, amely pozíciót 1950. március 15-ig töltötte be. Az 1949. május 15-i választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Zala megyei listáján ismét képviselői mandátumot nyert el. 1951-től a Magyar Agrártudományi Egyetemen gazdasági csoportvezető volt, állásából 1953-ban eltávolították. Dány községben tanítóként helyezkedett el, az általános iskola igazgató-helyettese lett. 1955 januárjában a Hazafias Népfront Országos Irodája Propaganda- és Kulturális Osztályán osztályvezető-helyettes lett, később ugyanott osztályvezető, majd 1968-tól a HNF titkára volt nyugdíjazásáig. 1960-ban a HNF Országos Tanács tagja lett. Az 1950-1960-as években elvégezte a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet és a Politikai Főiskolát.