Kállósemjén, 1921. március 7.–Budapest, 1983. október

Kerékgyártó szülők gyermeke. Hat elemit végzett, majd asztalos tanonc Nyíregyházán, faipari szakiskolát végzett. 1938-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba, kapcsolatba került az illegális kommunista mozgalommal. 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja. 1945. augusztustól az MKP Szabolcs megyei Bizottság agitációs és propaganda osztályán dolgozott, majd két hónapos pártiskolát végzett. 1948 tavaszig az MKP Szabolcs megyei Bizottság ifjúsági felelőse. Ezután a fővárosban falusi pártfunkcionárius-képzőn szemináriumvezető, ismét hathónapos pártiskolát végzett. 1950. februárig az MDP Szabolcs megyei Bizottság titkára, 1955. augusztusától az MDP Hajdú megyei Bizottságban hasonló beosztást kapott. 1953. május 17. és 1967. január 28. között a Magyar Függetlenségi Népfront illetve a Hazafias Népfront  Hajdú-Bihar, majd Szabolcs-Szatmár megyei listáján megválasztott országgyűlési képviselő volt.  1950 és 1952 között a Honvéd Akadémián tanult, alezredes lett. 1956. november és december között a hódmezővásárhelyi rendőrség politikai osztályának vezetője őrnagyi rangban. 1956. december 1-jétől az MSZMP nyíregyházi járási Bizottság titkára. 1965 őszén a fővárosba került.  1965. november 1-jén megválasztották a XIV. kerületi Tanács megbízott elnökhelyettesének, 1967. február 1. és 1976. december. 31. között nyugdíjazásáig a XXII. kerület tanácselnöke volt, miközben a MLEE-en politikai gazdaságtant tanult.