Budapest, 1915. január 20. – Budapest, 1988. április 30.

Nyomdász család leszármazottja. Négy elemit és két polgári osztályt végzett, később leérettségizett. 1928-ban az Egyetemi Nyomdában lett könyvkötő inas. Csatlakozott a Könyvkötők Szakszervezetéhez, részt vett az 1930. szeptember 1-jei tüntetésen. 1932-ben szakmájában felszabadult, belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1935-től a szakszervezetben ellenőrző bizottsági tag lett, 1945 és 1947 között alelnök.  1936-ban néhány hétig Ausztriában és Csehszlovákiában dolgozott, majd 1937-ben állást kapott a Tolnai Nyomdában. Részt vett a felvidéki és erdélyi bevonulásban, majd a Jugoszlávia elleni háborúban is katonaruhát öltött. 1941-ben a szovjet fronton megsebesült, leszerelték. Visszatért munkahelyére, ahol főbizalmi lett. 1945. januárban belépett a Magyar Kommunista Pártba, az üzemi pártszervezet titkára lett. 1948-ban az MKP Nagybudapesti Pártbizottság szervezési osztályára került. Pártiskolát végzett, majd az információs osztály vezetője. 1952-ben befejezte az MDP két éves pártfőiskoláját visszakerült korábbi beosztásába. 1955 májusától az MDP Budapest VII. kerületi pártbizottságán másodtitkár volt. 1956 novemberében az MSZMP VII. kerületi első titkára lett. Megbízásából 1962. februárban felmentették s az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság titkárának jelölték. 1970-től a Központi Népi Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese volt 1976-os nyugdíjazásáig.