Budapest, 1928. március 22. – 1972

Villamos kocsivezető gyermeke. Gimnáziumba járt, majd azt abbahagyta s 1942. szeptembertől előbb kifutó, majd fűszeres tanonc volt, 1945-ig az építőiparban dolgozott, mint betanított munkás. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag. 1948-ban a Posta Nyugati Járműtelepre került előbb munkás, MKP üzemi titkár, majd személyzeti előadó lett. 1949-ben leérettségizett, egy hónapos pártiskolát végzett. Megválasztották a SZIT nagy-budapesti postai bizottsága titkárának. 1951. márciusban 5 hónapos pártiskola elvégzése után az MDP KV Káderosztályán politikai munkatárs, majd a Párt és Tömegszervezetek Osztály ifjúsági alosztályán instruktori beosztásban dolgozott. 1953 és 1955 között elvégezte az MDP pártfőiskoláját, visszakerült korábbi munkahelyére. 1956. novemberben az MSZMP KB Titkárság munkatársa lett, majd 1958 decemberétől 1963. december 5-ig a KB Iroda vezetője, felmentése után az iroda helyettes vezetője.