Tengőd, 1902. április 27. – Tengőd, 1961. január 21.

Apja tizenhét holdon gazdálkodó földműves volt. Fia a helyi elemi iskolában elvégzett hat osztály után apja haláláig a családi gazdaságban dolgozott, majd önállóan gazdálkodott. Elismert, jó gazdának tartották, s ezért a falu lakossága 1936-ban két esztendőre községi bírónak választotta, ugyanakkor az egyházközség elnöke lett. 1938-ban Pécsett letöltötte katonai szolgálatát, majd részt vett az erdélyi bevonulásban. A második világháború alatt, 1943–44-ben a szovjet fronton katonáskodott.

Az 1930-as évek végén kapcsolatba került az arany- és ezüstkalászos gazdák mozgalmával, maga is elvégezte az ezüstkalászos tanfolyamot. Ezzel egy időben csatlakozott be a Független Kisgazdapárthoz, de jelentős párttisztséget nem töltött be. Az 1945. november 4-i megrendezett nemzetgyűlési választásokon pártja Somogy megyei listáján szerepelt, de nem jutott be a törvényhozásba. 1947 nyarán – mivel elégedetlen volt az FKGP politikai irányvonalával – kilépett, s a Demokrata Néppártba kérte felvételét. Az 1947. augusztus 31-én megrendezett országgyűlési választásokon a DNP Baranya és Tolna megyei listáról került be a törvényhozásba. 1948. június 15-én kilépett a Demokrata Néppártból, mert a párt hivatalos állásfoglalásával szemben az iskolák államosításának kérdésében Mindszenty József esztergomi érsek álláspontját támogatta. 1948. június 16-án az iskolák államosításáról folytatott vitában megsértette Ortutay Gyula vallás- és közoktatási minisztert, kijelentéséért a mentelmi bizottság elé idézték. A meghallgatáson elmarasztalták, s a bizottsági jelentés nyomán 1948. július 6-án 3 hónapi időtartamra kizárták a törvényhozás munkájából. Mandátumának lejárta után rendőri megfigyelés alá került. Falujában 1952. október 10-én letartóztatták, a rendőrségen megverték. Öt nap múlva hamis vádak alapján, a beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása és izgatás címén a Tabi járásbíróság elítélte. Másodfokon a Kaposvári Megyei Bíróság izgatás vádja miatt 6 évi börtönbüntetésre ítélte. Oroszlányban és Márianosztrán raboskodott, 1956 májusában feltételesen szabadlábra helyezték. Időközben családja földjükkel együtt belépett a helyi termelőszövetkezetbe. 1956 októberében, a forradalom alatt beválasztották a Tengődi Nemzeti Bizottságba. 1957. május 13-án karhatalmisták letartóztatták, Kánya községbe hurcolták. Összeverték, bordája eltört.  Internálták, tizenhárom hónapon keresztül Kistarcsán és Tökölön tartották fogva. 1958. október 20-án szabadult. Az elszenvedett megpróbáltatások után egészsége már nem állt helyre, hamarosan elhunyt. Törvénytelen ítéletét a Siófoki Városi Bíróság 1990-ben megsemmisítette.