Bislau, 1926

Apja vasipari munkás volt. 1940-től vasesztergályos szakmát tanult a Magyar Szellőző Műveknél. 1943-ban lett tagja a vasas szakszervezetnek. 1947-ig szakmájában dolgozott, majd időelemző irodába került, 1948-ban nevezték ki a hivatal vezetőjének. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1948-ban üzemi pártbizottság vezetőség tagja lett; reálgimnáziumban érettségi vizsgát tett. 1949. júliustól az MDP Budapest XIV. kerületi pártbizottság káderosztálya munkatársa, szeptembertől a pártbizottság titkára. 1950. áprilisban az MDP Budapesti Pártbizottság káderosztálya politikai munkatársa lett. 1953-ban egy éves pártfőiskolát végzett, majd 1953. júliusban az MDP Budapest X. kerületi pártbizottság titkárának javasolták. 1955 szeptemberében az MDP KV Párt- és Tömegszervezetek Osztálya állásából felfüggesztette és leváltását javasolta, mert kapcsolatot tartott fenn a letartóztatott Péter Gábor feleségével, Simon Jolánnal.