Kéty, 1921

Apja ácssegéd volt. Fia nyolc elemit végzett, 1937-től pékmesterséget tanult Léván. 1940-ben Budapestre jött, különböző pékmestereknél dolgozott, majd 1945-ben a Ganz Hajógyárban segédmunkásként helyezkedett el. 1946-ban belépett a Magyar Kommunista Pártba. Az üzemben előbb népnevelő volt, majd alapszervezeti vezetőségi tag. 1949-ben megválasztották az üzemi pártbizottság szervező titkárának. 1950-ben egy három hónapos pártiskola befejezése után az MDP Nagy-budapesti Pártbizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztályára került. 1951-ben az MDP XXII. kerületi pártbizottság titkára lett, egy éves pártfőiskolát végzett. 1953-ban javasolták az MDP VII. kerületi első titkárává megválasztását.