Budapest, 1911. augusztus 7. – Budapest, 1979. május 10.

Apja etnológus, könyvtár-igazgató volt. A szegedi piarista gimnáziumban érettségizett, majd a Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója lett. 1933-ben jogtudományi, 1934-ben államtudományi doktori oklevelet szerzett. 1933 és 1938 között Bécsben, majd Genfben nemzetközi jogot, diplomáciatörténetet és politikatörténetet tanult. 1936-ban Hágában volt ösztöndíjas.  1934-től a budapesti törvényszéken fogalmazó gyakornok, majd a büntetőbíróságon joggyakornok, 1938-től törvényszéki jegyző és Genfben a Népszövetség ideiglenes munkatársa volt. 1939-1940-ben bírósági titkár, 1941–1944-ben törvényszéki bíróként miniszteri titkár volt. 1940-1944-ben a kolozsvári egyetem jogbölcselet magántanára. A nyilas puccs után rövid ideig fogságban volt. 1945. februártól a belügyminisztériumban a közigazgatási ügyosztály főnöke, majd a törvényelőkészítő ügyosztály vezetője, 1945. szeptembertől belügyminisztériumi osztályfőnök és közigazgatási főosztályvezető. 1946 és 1950 között a szegedi egyetemen a politika nyilvános rendes tanára. 1946-tól 1949-ig a Teleki Pál (1947-től a Kelet-európai) Tudományos Intézet kormánybiztosa, ügyvezető alelnöke, majd elnöke, 1947–1949-ben a Társadalomtudományi Intézet igazgatója volt. 1945-ben belépett a Nemzeti Parasztpártba. 1946-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1949-ben tanácskozó taggá minősítették vissza.  1951-től 1957-ig a budapesti Egyetemi Könyvtárban könyvtáros, majd tudományos kutató volt. 1956. október végén részt vett a Petőfi Párt megalakításában.  Pártja képviseletében 1956. november 3-ától november 4-éig a Nagy Imre második kormányának államminisztere. 1956. novemberben tervezetet dolgozott ki a magyar kérdés kompromisszumos rendezésére. 1957. május 23-án letartóztatták, 1958. augusztusában életfogytig tartó, majd ítéletmódosítás után 15 évi börtönbüntetésre ítélték. 1963. márciusban amnesztiával szabadult, 1963-tól 1971-ig a KSH Könyvtárában főmunkatárs. A 20. század nemzetközileg is elismert magyar politikai gondolkodója volt.