Mátraballa, 1915. december 24. – Gyöngyös, 1975

Földműves szülők gyermeke. Hat elemit, majd két polgárit végzett, majd summásként dolgozott. 1933-ban befejezte a két éves mezőgazdasági tanfolyamot, gyümölcskertész képesítést szerzett. Előbb az egri érseki uradalomban dolgozott, majd számos helyen vállalt munkát. Kezdetben a Független Kisgazdapárt mellett agitált, majd Csillaghegyen 1940-ben csatlakozott a Szociáldemokrata Párthoz. 1945. januárban szülőhelyén belépett a Magyar Kommunista Pártba, községi párttitkár, az MKP pétervásári járási körzeti titkára. 1946 végén két hónapos pártiskola elvégzése után az MKP KV Párt és Tömegszervezetek Osztálya munkatársa lett, instruktor, főinstruktor, 1953-tól osztályvezető-helyettes volt. 1954. márciusban az MDP Békés megyei Bizottság első titkárává választották. 1956. márciusban visszakerült a pártapparátusba, az MDP KV PTO osztályvezető-helyettese és a KV apparátus pártbizottsági titkára lett. 1956. novemberben Heves megyébe küldték kormányösszekötőnek. 1957. márciustól az MSZMP Heves megyei tikára, 1964. április 7-étől a párt Heves megyei első titkára volt.  1958 és 1960 között elvégezte az MSZMP KB Pártfőiskoláját. Pártbeli megbízatásából 1965. július 12-én felmentették, de már 1965. július 1-jén a Heves Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság elnökévé választották. Tagja maradt az MSZMP Heves megyei végrehajtó bizottságának. Tanácselnöki megbízatásásából 1969. január 15-én felmentették és nyugdíjazták.