Makó, 1896. március 4. –  Makó, 1965. július 6.

Tehetősebb paraszti családból származott. Hat elemit végzett. Az első világháborúban tüzérként harcolt. Házasságkötése után szülei földjén gazdálkodott, mintagazdaságot alakított ki. 1919-től a Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt tagja, a harmincas években a makói szervezet elnöke volt. Tagja Csanád vármegye törvényhatósági bizottságának és Makó város képviselő-testületének is.

1944. december 17-től a Nemzeti Parasztpárt képviseletében Makó egyik képviselője az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. Mandátumának lejárta után részben családi, részben politikai okok miatt visszavonult a közélettől. A Rákosi-rendszer idején kuláklistára került. A zaklatásokat elkerülendő földjét önként felajánlotta megvételre az államnak. Ezt követően haláláig nehéz körülmények között élt.