Ada, 1898. június 23. – Budapest, 1998. február 21.

Rákosi Mátyás öccse. Az első világháborúban katona volt, orosz hadifogságba esett. Belépett a bolsevik pártba, a Vörös Hadsereg oldalán részt vett a polgárháborúban. Az 1920-as években Párizsban a francia párt magyar csoportjának vezetőségi tagja volt, majd visszatért Moszkvába. 1941. júliusától a különleges nemzetközi ezred kötelékében harcolt a németek ellen. 1945 után visszatért Magyarországra. Előbb az MKP Propaganda Osztályát vezette, majd 1947. szeptember és 1950. április 12. között az MKP (MDP) Oktatási Osztály irányítója. 1952 és 1954 között az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes vezetője volt. 1949. május 15. és 1953. március 18. között a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján megválasztott parlamenti képviselő. A forradalomig az MDP Pártfőiskola igazgatója. 1948. június 15. és 1956. október 28. között az MKP (MDP) KV tagja. 1956. októberben a Szovjetunióba menekült. 1958-ban térhetett vissza, az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének munkatársaként 1961-ben ment nyugdíjba.