Nógrádszakál, 1914. december 19.

Földműves szülők gyermeke. Hat elemit végzett, mezőgazdasági munkás volt. 1945 és 1948 között egy hold juttatott földet műveltek meg, belépett a Magyar Kommunista Pártba, községi titkár volt, kezdeményezte az UFOSZ és MNDSZ megalakítását. 1948-1949 községi bíró volt, majd 1949. április 1-jétől az MDP szécsényi pártbizottságán függetlenített járási káderes volt, majd titkárhelyettes volt. 1950. december 31-én pártfunkciójából leváltották, 1951-ben a járási pártválasztmányból is visszahívták. 1956 novembere után az MSZMP járási IB tagja, a járási pb tagja, megyei bizottsági póttag, a szécsényi járási munkásőrség tagja, 1957. szeptember 1-jétől a HNF járási titkára volt. Az 1949. május 15-én megrendezett országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Heves-Nógrád-Hont megyei listájáról beválasztották a törvényhozásba. Mandátumát 1962. november 5-ig megőrizte, a későbbiekben a HNF Nógrád megyei listájáról választották be.