Nyírbátor, 1921. július 4. – Veszprém, 1997

Középparaszt gyermeke. Hat elemit végzett, majd földműveléssel foglalkozott. Előbb apja 13 kat. hold földjén dolgozott, majd uradalmi napszámos volt. Később a Dunántúlon kubikusokkal dolgozott. 1942 és 1944 között katona volt. 1945. márciusban belépett a Magyar Kommunista Pártba. Részt vett a nyírbátori járásban a földosztó bizottságok munkájában, kommunista pártszervezetek megalakításában. Kinevezték a FÉKOSZ nyírbátori járási titkárának. Különböző rövid pártiskolák elvégzése után 1946. Októberben az MKP ligetaljai járási pártbizottság propagandistája, majd 1946. december és 1948 ősze között az MKP kemecsei járási pártbizottság első titkára volt. A hat hónapos pártiskola befejezése után az MDP Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályvezetője lett. Bekerült a megyei tanács végrehajtó bizottságába. 1951. április 1. és 1954. április 1. között Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB elnöke volt. Leváltása után a Veszprém Megyei Tanács elnökhelyettese lett. 1956. november 7-én tagja lett az MSZMP Veszprém megyei Ideiglenes Intéző Bizottságnak, 1959-ben beválasztották a megyei párt végrehajtó bizottságba is. Ugyanabban az évben befejezte egyetemi tanulmányait, állam-és jogtudományi doktorátust szerzett. 1961. december 13-án megválasztották a Veszprém Megyei Tanács VB elnökének. Funkciójából 1971. márciusban felmentették, s javasolták a Veszprém Városi Tanács VB elnökévé megválasztását. 1975-ben a Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Veszprém megyei Szövetsége tsz-szövetségi titkára volt. Az 1963. február 24-i választásokon a Hazafias Népfront Veszprém megyei listáján pótképviselővé választották. Behívására 1964. november 15-én került sor. 1967. március 19. és 1980. március 6. között Veszprém megye 10. számú egyéni választókerületében jutott mandátumhoz.