Lajoskomárom, 1908. október 18. – Lajoskomárom, 1999. május 8.

Apja földműves és napszámos volt. Fia hat elemit végzett, majd a mezőgazdaságban vállalt munkát. 1944 decemberében szülőhelyén községi kézbesítő lett. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, a földosztás idején juttatott 5 hold földön gazdálkodott. 1946 augusztusától a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége (FÉKOSZ) irodavezetője. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon az MKP Veszprém megyei választókerületében indult, pótképviselő lett. 1948-tól az MDP tagja. 1948. november 16-án került sor behívására, miután az előző képviselő lemondott. 1949. májusban a Magyar Függetlenségi Népfront Veszprém megyei listájáról újra képviselő lett, 1953-ig tagja a törvényhozásnak.

1948. májustól az enyingi járási pártbizottságon káderesként dolgozott. A következő évben földjével együtt belépett a megalakuló termelőszövetkezetbe. 1952. májusban a járási tanács mezőgazdasági osztályára helyezték, miután 1951-ben állattenyésztési szaktanfolyamot végzett. 1953. október 1-jétől a lajoskomáromi tanács elnök-helyettese lett, majd 1954-től 1958-ig tanácselnök.  A következő évben a község mezőgazdasági termelőszövetkezetének munkáját irányította. 1960-tól a balatonaligai pártüdülőben helyezkedett el, kertész és gondnok volt. 1968-ban ment nyugdíjba.