Nagyatád, 1907. november 14. – Budapest, 1989. március 28.

Apja polgári iskolaszolga volt, majd ácsmester lett. Fia hat elemi végzett, majd napszámos munkát vállalt, mert törpebirtokuk nem biztosította megélhetésüket. 1938-1939-ben Pécsett kitanulta a kőműves mesterséget. Szakmájában dolgozott, valamint nyári aratómunkát vállalt. 1945-ben 1,5 holdjuk mellé a földosztáskor 3,5 holdat kapott. Birtokuk megművelését családja végezte a helyi termelőszövetkezet 1950-es megalakulásáig. 1945-ben belépett a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetébe, és mint újgazda csatlakozott a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségéhez. Később megválasztották az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége Somogy megyei szervezet elnökének. Két hónapos parasztpárti pártiskola elvégzése után kinevezték a NPP Somogy megyei titkárának. Az 1947. augusztus 31-én tartott országgyűlési választásokon a Somogy megyei választókerületben képviselővé választották. 1948-ban megbízták a NPP Esztergom-Komárom megyei szervezeteinek vezetésével, amelyet egy évig végzett. 1948. április 5-én bekerült a párt országos vezetőségébe. A dél- dunántúli megyék területi referense lett. 1949-ben – ekkor a Fejér-Komárom megyei választókerületből – ismét bekerült a parlamentbe. A Nemzeti Parasztpárt elsorvasztása idején, 1949-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd 1956 után a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1950 nyarán, Budapesten három hónapos előkészítő tanfolyamon vett részt, majd Gödöllőn egy éves mezőgazdasági akadémiát végzett el. 1951. szeptembertől 1967. évi nyugdíjazásáig hét különböző állami gazdaság igazgatójaként a mezőgazdaságban dolgozott.