Gyorok, 1923. május 26. – Siófok, 1994. augusztus 6.

Apja kőműves segéd volt. Fia a  temesvári Elektromotorgyárban ipari tanuló, géplakatos segédként dolgozott, előbb az Alföldi Gépjavítóban, majd a Csepel Vas- és Fémművekben foglalkoztatták. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1949-ben a Fémáru- és Szerszámgépgyárban üzemi párttitkár volt. 1950 és 1953 között az MDP KV PTO instruktora, majd 1954-1955-ben a diósgyőri Lenin Kohászati Művek pártbizottsági titkára volt. 1955-ben elkezdte a három éves SZKP Főiskolát. 1958. decemberben megválasztották az MSZMP Bp. II. kerületi pártbizottság titkárává. 1961. szeptember 1-jén vezérőrnagyi rangban honvédelmi miniszterhelyettes és politikai főcsoportfőnök lett. A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász végzettséget szerzett. Minisztériumi beosztásából 1966. június 1-jével felmentették s 1966. december 3-én megbízták az MSZMP KB Közigazgatási- és Adminisztratív Osztályának vezetésével. Az 1963. február 24-én megrendezett választásokon a Hazafias Népfront budapesti listáján országgyűlési képviselőnek választották. Az MSZMP VIII. kongresszusán, 1962-ben a KEB tagja lett, majd 1970. november 28. és 1985. március. 28. között az MSZMP KB tag volt. Pártmegbízatása alól 1974. március 20-án mentették fel, mert 1974. március 21-én a Minisztertanács elnökhelyettese lett.  1974-től 1984-ig a Honvédelmi Bizottság elnöke, az Állami Tervbizottság tagja is volt. 1984. december 6-án miniszteriális állása megszűnt, mert nyugdíjazták.