Nagybun, 1931. december 12. – Budapest, 1998. november 27.

Apja asztalos segéd volt. Négy polgári osztály végzett. 1943-ban Magyarországra jött, a Fegyvergyárban szerszámlakatos szakmát tanult, majd Csepelen szakmájában dolgozott. 1945-ben MADISZ, majd 1947-ben SZIT tag volt. 1949-ben járási EPOSZ titkár, majd MINSZ Kecskemét városi, Kiskunhalas járási titkára, 1949. novembertől a Pest megyei MINISZ bizottságban függetlenített pártfunkcionárius, majd megyei titkár. 1950-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. A Dolgozó Ifjúság Szövetsége szervezőtitkára lett. 1953-tól a DISZ Központi vezetőség főinstruktora. 1955-ben a Szovjetunióban Komszomol iskolát végzett, hazatérése után a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek DISZ bizottsága első titkára. 1956. decemberében az MSZMP Ifjúsági Bizottság, majd a KISZ szervező bizottság tagja, majd 1957-től a KISZ KB titkára, később a KISZ budapesti első titkára volt.  1957. június 29. és 1962. november 24. között az MSZMP KB póttagja. 1962-ben befejezte tanulmányait az SZKP hároméves Pártfőiskoláján; a Csepel Vasművek MSZMP pártbizottságának másodtitkára lett. 1966-tól az MSZMP Budapest XXI. kerületi pártbizottság első titkára. 1970-ben megbízták az MSZMP Csepel Vasművek pártbizottságának első titkári munkájával. 1970. november 28-ától az MSZMP Központi Bizottság tagja. 1975. májusban kinevezték a KB Ipari, Mezőgazdasági és Kereskedelmi osztály élére. Megbízatása alól 1976. október 26-án felmentették, mert KB–titkárrá választották, az alsó szintű pártszervezési ügyekkel, majd ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági ügyekkel foglalkozott.  1977–1978-ban a KB Ifjúsági Bizottság elnöke, majd 1980-ig a Szövetkezetpolitikai Munkaközösség vezetője és a Gazdaságpolitikai Munkaközösség tagja. 1980. március 27-én vezérőrnagyi rangban a Munkásőrség országos parancsnokának választották, államtitkári besorolással. A párt Honvédelmi Bizottság tagja. 1989. októberben a szervezet feloszlatásakor altábornagyi rangban felmentették tisztségéből.