Tiszalök, 1922. április 18.

A hat elemi osztály elvégzése után a földművelésből élt. Belépett a helyi termelőszövetkezetbe, egy éves termelőszövetkezeti iskolát végzett, megválasztották a tiszalöki Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökének. Az 1967. március 19-én megrendezett országgyűlési választásokon Szabolcs-Szatmár megye 19. egyéni választókerületében jutott képviselői mandátumhoz.