Tompa, 1924. május 8. – Balotaszállás, 1964. november 24.

Földműves szülők gyermeke. Hat elemit végzett, majd a mezőgazdaságban helyezkedett el. 1945 után katona volt, tiszthelyettes iskolát végzett, leszerelése után, 1950 őszén tagja lett a tompai Szabadság Termelőszövetkezetnek. A következő évben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd az MSZMP-be. 1954-ben egy éves mezőgazdasági akadémiát végzett, 1955-ben a termelőszövetkezet elnökének választották. 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Bács-Kiskun megyei listáján országgyűlési képviselőnek választották. A tompai tanács és a VB tagja,1959-ben beválasztották az MSZMP Kiskunhalasi Járási Bizottságába. Közúti szerencsétlenség áldozata lett.