Doboz, 1912. június 7. – Szeged, 1973. március 31.

Gazdasági cselédek gyermeke. Négy elemit végzett majd libapásztor és kanász, 1930-tól a Magyar Föld Rt. sarkadi telepén tehenész. 1930-ban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt helyi szervezetébe, rendőri felügyelet alá helyezték. 1944. áprilistól a Pócsteleken a grófi uradalomban ismét tehenész volt. 1944. októberben a Magyar Kommunista Párt sarkadi szervezetének egyik alapító tagja. 1944-1945-ben az MKP községi szervezet vezetőségi tagja, járási milíciaparancsnok. 1945. áprilisban a Sarkad-Feketeéri Termelőszövetkezet egyik alapítója és első elnöke. 1945-1946-ban az MKP Bihar megyei pártbizottsága munkatársa. 1947-ben visszakerült Sarkadra, a földműves-szövetkezet ügyvezetője és a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége, valamint az MKP községi szervezetének elnöke lett. 1947-től a fővárosban a Dohánytermelők Országos Szövetsége alkalmazottja. Az 1947. augusztus 31-i választásokon az MKP Hajdú és Bihar megyei listájáról került be a törvényhozásba. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenslgi Népfront országos listájáról jutott parlamenti mandátumhoz, 1953. május 17. és 1967. január 28. között az MFNP illetve a Hazafias Népfront Békés megyei listáján szerepelt és képviselte megyéjét a parlamentben. 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja tagja, 1948-1949-ben a pártközpont mezőgazdasági osztályán dolgozott, majd a Földművelésügyi Minisztérium állattenyésztési főosztályának vezetője volt. Pártfőiskolára küldték, tanulmányai befejezése után fél évig ismét a pártközpontban dolgozott, majd 1952-ben az Élelmiszer-ipari Minisztérium munkatársa lett. 1954-től a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke. 1957-ben visszakerült Sarkadra, az MSZMP járási bizottságának titkára lett. 1962-től élete végéig a Békés megyei MESZÖV elnöke. Haláláig tagja volt a Szövetkezetek Országos Tanácsának valamint az MSZMP Békés Megyei Bizottságának is.