Tiszabő, 1931. november 18.

1951-be tanítóképzőt végzett, belépett a Magyar Dolgozók Pártjába; beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, okleveles gépész- és gazdasági mérnök oklevelet szerzett. Részt vett a DISZ munkájában, az évfolyam MDP szervezetének szervező titkára, majd titkára volt. 1956 elejétől az MDP Budapest XI. kerületi pártbizottság munkatársa. 1956. novembertől Budapest XI. kerületi Tanácsának munkatársa, majd 1957 májusa és 1961 között a Belügyminisztériumban dolgozott. 1961-től visszakerült a pártapparátusba, az MSZMP Budapesti Pártbizottság Ipari- és Közlekedési Osztályán pártfunkcionárius. 1962  decemberében megválasztották a BME Pártbizottsága függetlenített párttitkárának. 1970. június és 1972 november között a Magyar Rádió és Televízió Pártbizottsága titkára. 1972 decemberében megválasztották az MSZMP XI. kerületi pártbizottság első titkárárnak.  1978. szeptemberben az MSZMP KB Párt és Tömegszervezetek Osztálya az MSZMP Budapesti Pártbizottság titkárának javasolta.