Rákospalota, 1921. július 17. – Budapest, 1983. január 4.

Két polgári osztályt végzett, majd szabó segédlevelet szerzett, szakmájában dolgozott. 1937-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1945. januárban csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz. 1945-től pártfunkcionárius volt, előbb az MNDSZ rákospalotai titkára, majd az 1945. augusztustól az MKP KV Nőtitkárságának kerületi munkatársa. 1948-től 1950-ig Csanád megyében propagandista és a megyei pártiskola vezetője. Visszakerült a fővárosba, 1950. májusban az MDP KV Agitációs- és Propaganda Osztály politikai munkatársa lett. 1954-tól az Országos Béketanács titkára, 1956-ban alelnöke s egyúttal 1967-ig a Szakszervezetek Országos Tanácsa titkára is. 1964-től 1972-ig a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárhelyettese, 1972-től alelnöke. 1963. február 24. és 1975. április 11. között országgyűlési képviselő volt.  Előbb a Hazafias Népfront budapesti listájáról került be a törvényhozásba, majd 1967. március 19-én Budapest 10. számú egyéni választókerületében, 1971. április 25-én Budapest 49. számú egyéni választókerületében jutott mandátumhoz. 1966. december 3. és 1980. március 27. között az MSZMP Központi Bizottság tagja volt. 1969-től a Magyar Nők Országos Tanácsa VB és a Békevilágtanács magyar tagja.