Kiskunhalas, 1890. december 7. – Veszprém, 1980. február 8.

Gazdálkodó szülők gyermeke. Az elemi iskola hat osztályát végezte el, majd önálló önképzéssel gyarapított ismereteit. Az első világháborúban a szerb fronton szolgált, majd az orosz frontra vezényelték, ahol megsebesült és hadifogságba esett. 1922-ben Szibériát, Kínát, Japánt és Mongóliát megjárva az YMCA amerikai keresztény segélyszervezet segítségével került haza. Hazatérésekor bekapcsolódott a családi gazdálkodásba, majd apja halálát követően 21 hold örökölt földjén saját gazdaságot hozott létre. Sikereinek hatására megbízták 1940-ben a református egyház 160 holdas Szathmáry-birtok vezetésével. 1936-ban néhány hétig állami költségen tanulmányúton volt Bajorországban. 1936 és 1938 között az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Köztelek című lapjában a tanyasi gazdák életkörülményeinek megváltoztatására szólította fel a kormányt. A harmincas években a városi képviselő-testület tagja lett s számos helyi egyesületben is vezető szerepre kérték fel. Részt vett a Hangya Szövetkezet helyi szervezetének megalakításában, első részvényes volt.
1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba. Hamarosan a helyi szervezet alelnöke lett. A párt balra tolódásakor, 1947 nyarán párjából kilépett és a Demokrata Néppárthoz csatlakozott. Az 1947. augusztus 31-én a Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog megyei választókerületből került be a törvényhozásba. A DNP 1949. februári önfeloszlatása után pártonkívüli képviselő. 1948-ban szülőhelyén konzervgyár- szövetkezet megalakítását kezdeményezte. A törvényhozás feloszlatása után rendőri felügyelet alá helyezték. 1951-ben a növekvő beadási terhek miatt földjét felajánlotta az államnak, ezután felesége tanári fizetésből s megmaradt 1200 négyszögöl kertjük jövedelméből éltek. 1956-ban részt vett a Független Kisgazdapárt helyi szervezetének újjáalakuló ülésén, de vezető szerepet nem vállalt a forradalomban. Még az 1960-as évek elején is zaklatták, mert személye a szövetkezesítést ellenző fölművesek szemében még mindig az egyéni gazdálkodást jelentette.