Budapest, 1919. október 16.–Budapest, 2009

Apja szatócs, majd malomgyári segédmunkás volt. Fia négy polgárit végzett, majd 1935 és 1938 között esztergályos segéd volt Klopfer Izidor, 1940-1941-ben Mika Tivadar Fémáru-gyárában. 1941-ben a Ganz MÁVAG-ban helyezkedett el szakmájában. 1942-1943-ban a szovjet fronton munkaszolgálatos volt, 1944-ben Németországba hurcolták kényszermunkára. 1945 szeptemberében hazatért, visszament korábbi munkahelyére. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, majd az  MDP tagja lett. 1947-ben pártiskolát végzett, majd rendőr lett. 1949-ben bekerült a budapesti rendőrtörzstiszti főiskolára. Az iskola befejezése után a Belügyminisztérium politikai csoportjához került, majd 1950-1951-ben a pécsi rendőrkapitányság politikai osztályát vezette. 1952-ben a budapesti rendőr-főkapitányság kiképzési, majd személyzeti osztályán dolgozott. 1953 elején mint személyzeti osztályvezető-helyettest elbocsátották, a pártból kizárták, utóbbit később hatálytalanították. A MÁV Utasellátónál kapott munkát. Előbb ellenőr volt, majd nemzetközi vonalakon hálókocsi kalauz, végül a MÁV párttitkára és a MÁV kirendeltség vezetője. 1956. novemberben belépett az MSZMP-be, 1957-től az MSZMP XVII. kerületi Bizottság másodtitkára volt. 1963. márciusban a XVII. kerület tanácselnökévé választották meg. Az ELTE Jogtudományi Karán folytatott tanulmányokat, abszolutóriumot ért el. Elvégezte a közgazdasági technikumot. 1960 és 1962 között az MSZMP két éves pártfőiskolájának hallgatója volt, majd elvégezte az öt hónapos üzemgazdasági tanfolyamot is. 1972. szeptemberben az MSZMP Budapesti Bizottsága Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya megbízatása alóli felmentését kezdeményezte és javasolta, hogy nevezzék ki a Fővárosi Temetkezési Vállalat igazgatójának.