Vajdahunyad, 1924. augusztus 8.

Kőműves tanoncként kapcsolódott be a romániai magyar kommunista ifjúmunkás mozgalomba, illegális szervezkedésért 1940 és 1944 között börtönben volt. Kiszabadulása után Déván az RKP megyei ifjúsági titkára, majd katonai szolgálatot teljesített. 1947-ben családjával átköltözött Magyarországra, Bonyhádon telepedtek le, juttatott földjükön gazdálkodtak. 1949-ben a Tolna megyei Mezőgazdasági Igazgatóságon mezőgazdasági előadó és párttitkár lett, 1950. októbertől az MDP Tolna megyei pártbizottság funkcionáriusa, pártiskolai előadó. Ipari-közgazdasági technikumban érettségizett. 1952-ben beiratkozott az MDP Pártfőiskolájába. Tanulmányai befejezése után, 1954-ben ismét az MDP, majd MSZMP Tolna megyei pártapparátusában dolgozott; 1956. novemberéig az MDP dombóvári járási pártbizottság első titkára volt, majd 1958-ig Bonyhádon volt hasonló pártfunkcióban. 1962-ig az MSZMP Tolna megyei pártbizottság titkára volt, majd visszahelyezték az MSZMP bonyhádi járási pártbizottságára. 1978. októberben lett az MSZMP Bonyhád városi és városkörnyéki pártbizottság első titkára. Funkciójából 1979. novemberben nyugdíjazták. 1971. április 25. és 1985. április 19. között országgyűlési képviselő volt, minden alkalommal Tolna megye 4. számú egyéni választókerületében jutott képviselői mandátumhoz.