Mindszent, 1906. április 15.

Apja fűszerkereskedő volt.  Fia középiskolába Hódmezővásárhelyen és Kassán járt, majd 1924-ben a miskolci római katolikus főgimnáziumban érettségizett. Három évvel később az igazságügy-minisztérium számvevőségének díjnoka lett. 1936-ban jogi tanulmányainak befejezésekor jogtudományi doktorátust szerzett. Az igazságügy-minisztérium fogalmazó díjnoka, majd 1938-tól aljegyző, a következő évben jegyző lett. 1941-ben nevezték ki bírósági titkárnak. Az egységes bírói és ügyvédi vizsga letétele után, 1943-ban a budapesti büntetőbíróság járásbírója lett. 1947. október 13-án a budapesti büntetőtörvényszékhez helyezték át. 1947 augusztusában belépett a Magyar Függetlenségi Pártba. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon Nagy-Budapest választókerületben indult, pótképviselő lett. Behívására 1947. november 18-án került sor. Két nappal később bejelentették kilépését a Magyar Függetlenségi Pártból. Ugyanazon a napon az Országos Választási Bizottság törvényellenes módon megfosztotta mandátumától. Állásából 1950. december végén elbocsátották. Ezután gyári munkásként dolgozott, majd 1956 után a gombai tsz jogtanácsosaként ment nyugdíjba.