Budapest, 1939. szeptember 8.

1957-ben a Közlekedési Építő Vállalatnál segédmunkás volt, majd a következő évben beiratkozott a MÜM 30. számú Műszaki Intézetébe, műszerész szakképzettséget szerzett. 1963-ig a Labor Felszerelések Gyárában dolgozott, mint finommechanikai műszerész. 1963-tól a KISZ IX. kerületi Bizottságának szervező titkára volt. 1964-ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba, a következő évben bekerült a KISZ Budapesti Bizottság apparátusába, előbb politikai munkatárs, majd osztályvezető és titkár. 1976-tól az MSZMP KB Párt és Tömegszervezeti Osztálya munkatársa, KB instruktor.  Elvégezte az MSZMP Politikai Főiskoláját, 1982-től a politikai tudományok doktora. 1984-ben lett az MSZMP Budapest II. kerületi bizottsága első titkára; a következő évtől az MSZMP Budapesti Bizottságába is beválasztották. 1988-tól az MSZMP KEB és a KB mellett működő Pártépítési Munkaközösség tagja volt.