Budapest, 1922. november 30. – Budapest, 1981. április 5.

Apja mészárossegéd, majd ószeres volt. Fia érettségi vizsgát tett, majd 1940-ben a Révai Irodalmi Intézet kiadóhivatalában tisztviselő volt. 1944 októberében bevonult, 1945. áprilisban hadifogságba esett. 1947. júliusban tért haza, belépett a Szociáldemokrata Pártba, korábbi munkahelyén, a Révai Nyomában kapott munkát. 1948. márciusban átlépett a Magyar Kommunista Pártba; MDP, majd MSZMP tag volt, főkönyvelő helyettes lett. 1949-től a Szikra Központ, majd a Nyomdaipari Központ ellenőrzési osztályvezetője volt. 1949. novemberben a Könnyűipari Minisztérium Dohányipari Főosztály vezetője lett. A következő évtől a minisztérium Gazdasági Műszaki Akadémiája pénzügyi tagozatának előadója, a Vörös Akadémia szemináriumvezetője. 1951-ben Veszprém megyében begyűjtési biztos. Öt hónapos pártiskolát végzett, 1952-ben az Élelmiszeripari Minisztérium főkönyvelőségének revíziós osztályvezetője lett; az élelmiszer gazdálkodás és forgalom tervügyének referense. 1953 szeptemberében lett az Országos Tervhivatal Élelmiszeripari és Felvásárlási Főosztály munkatársa, 1954-től vezetője. Közgazdaság-tudományi egyetemet végzett, közgazdász oklevelet szerzett. 1963-ban kinevezték az élelmezésügyi miniszter helyettesének. 1967. áprilisban az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya javaslatára beosztásából felmentették és kinevezték a MONIMPEX Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatójának. 1980-tól haláláig az Interinvest Igazgatótanácsának elnöke volt.