Komolló, 1922. augusztus 3.

Földműves családból származott. 1945-ben a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán mezőgazdasági mérnök oklevelet szerzett. Magyarországon telepedett le, a nagylétai járás gazdasági felügyelője.  1948- 1949-ben a Nemzeti Parasztpárt tagja volt, majd 1951-ben az MDP tagja lett. 1949-től a berettyóújfalui Mezőgazdasági Igazgatóság előadója, 1950-ben a Gépállomások Szabolcs-Szatmári megyei Központja főagronómusa. 1951-ben a Földművelésügyi Minisztériumba került, osztályvezető, majd főosztályvezető-helyettes volt. 1954-től a Hajdú-Bihar megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. 1955. szeptemberben lett az Országos Tervhivatal főosztályvezetője, 1960. augusztus 29. és 1962. november 29. között elnökhelyettes volt, majd az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztály vezetője 1962. november 24. és 1966. december 3. között. Mezőgazdasági és földművelésügyi miniszter 1967. április 14. és 1975. július 4. között, ezután a Kertészeti Egyetem illetve a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszer-gazdaságtan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 1991-ig. 1975. július és 1986. június között egyetemi rektor. 1957-től MSZMP tag, a párt Központi Bizottságának 1962. november 24-étől pót, 1966. december 3. és 1975. március 22. között rendes tagja volt.