Budapest, 1903–Budapest, 1984

Munkáscsaládban született, apja villanyszerelő volt. Hat elemit végzett. nevelőotthonban és különböző családoknál nevelkedett. 1919-ben vöröskatona, fogságba kerülése után két évig Romániában volt. Hazaszökése után 1930-ig alkalmi munkákat végzett, majd a Magyar Távirati Iirodához került, ahol 1944 végéig altiszt volt. 1945-től Budapest Székesfőváros polgármesteri hivatalánál tiszteletdíjas hivatalnok, majd II. osztályú gazdasági főtiszt volt. 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, átigazolták az MDP-be. Három hetes pártiskolát és szemináriumvezető tanfolyamot végzett.Hat hónapig közigazgatási tanfolyamon volt, 1948-ban közigazgatási képesítési vizsgát tett. 1949. február 22-én kinevezték Vas megye alispánjának, hivatali esküt 1949. március 3-án tett. 1950. június 15-étől ideiglenes, majd 1950. november 8-ától a megválasztott Vas Megyei Tanács VB elnöke volt. Tisztségét 1954. márciusig tölttte be. Később is a közigazgatás területén dolgozott. Mint a munkásőrség alapító tagja, a Munkásőrség Országos Paranacsnokságán tevékenykedett.