Budapest, 1923. május 5.

Asztalos segéd apja foglalkozását követte. Hat elemit végzett, majd szakmát tanult. 1941-től tanítómesterénél és a Szeidovitz Bútorgyárban dolgozott, 1944. májustól hadiüzemben foglalkoztatták, majd elbocsátották. 1945. januárig katonaszökevényként bujkált. Ekkor német származású testvérével együtt a Szovjetunióba hurcolták. Szénbányákban asztalos és csillés munkakörben dolgoztatták. 1948. júniusban hazatért, az Egyesült Izzóban kapott munkát, szakmájában helyezkedett el. Belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. Népnevelő, üzemi pártbizalmi, szervező titkár feladatokat végzett. 1949. júliustól az üzemi pártbizottság agitációs és propaganda osztálya vezetője, három hónapos pártiskola elvégzése után az üzemi pártbizottság titkárává nevezték ki. 1950. decembertől az MDP Budapesti Bizottsága párt és tömegszervezeti instruktora a XI. kerületben. 1955-ben befejezte az MDP pártfőiskolát.  1956. decemberben az MSZMP XI. kerületi Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke lett, majd kerületi első titkár. 1962. októberben megbízatása alól felmentették és a Lőrinci Fonó igazgatójává nevezték ki. Ugyanakkor beválasztották a Budapesti Pártbizottságba, ahonnan két év múlva fegyelmi ügy miatt kizárták.