Abádszalók, 1928. január 10.

Tisztviselő családból származott, apja telekkönyvezető volt. Fia 1949–1950-ben a Gyömrői Állami Mezőgazdasági Gépállomási vezető könyvelője, majd 1954-ig a Gépállomási Könyvelőképző szakoktatója volt, később a Ceglédi és a Szolnoki Gépállomás főkönyvelője. 1961-ben lett tagja a Magyar Szocialista Munkáspártnak. 1967-ben befejezte tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a következő évben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumba került, osztályvezető helyettes beosztásban dolgozott 1975-ig. Ekkor a Minisztertanács Titkársága főosztályvezető lett; 1980-ban visszament korábbi munkahelyére, mezőgazdasági minisztériumi főosztályvezető. 1981-ben munkahelyet változtatott, a Külügyminisztérium apparátusába került, a washingoni magyar nagykövetség mezőgazdasági attaséja és a követség pártszervezetének párttitkára. 1985. november 1-jén a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter helyettesének nevezték ki. Beosztásából 1987. december 31-ével felmentették s a Magyar Népköztársaság római állandó FAO képviselőjévé szándékozták kinevezni.