Rábacsanak, 1898. november 25. – Rábacsanak, 1970. szeptember 1.

Gazdálkodó családban született. Hat elemit és a két éves vasárnapi iskolát vé­gzett, majd a családi gazdaság­ban dolgozott. Később önállósította magát, harminc holdat művelt meg. Az első világháborúban katonai szolgálatot teljesített, az olasz fronton harcolt, ha­difogságba esett, két év múlva tért haza. 1919-ben fellépett a kommün ellen, Csornán halálra ítélték, de sikerült megszöknie. A harmincas években kapcsolódott be a köz­életbe; belépett a Független Kisgazdapártba, majd beválasztották a megyei pártvezetésbe. Részt vett az ezüst- és aranykalászos gazdák mozgalmában is, tagja volt a Magyar Parasztszövetségnek. 1947-ben – mivel elégedetlen volt pártja politi­kai irányvonalával – kilépett a Független Kisgazdapártból, a Demokrata Néppárthoz csat­lakozott, megalakította a párt rábacsanaki szervezetét. Az 1947. augusztusi 31-i országgyűlési választásokon a Győr-Moson és Sopron megyei választókerületben képviselői mandátumot szerzett; a DNP 1949. februári önfeloszlatása után független képviselőként tagja maradt a parlamentnek. 1949 áprilisában visszavonult a közéleti politizálástól, falujában folytatta gazdálkodását. Adóterhei állandó emelésével akarták tönkretenni; adóhátraléka fejében ingóságait lefoglalták. Később kuláklistára tették, fegyverrejtegetés címén házkutatást tartottak házában. Birtokát 1952-ben, a tsz-szervezés idején államosították. Végül bekény­szerítették a tsz-be, a településtől távol eső sertéstelepen állatgondozó lett. Meg­aláztatásai csak 1956 után enyhültek.