Tarpa, 1919. szeptember 25. – Tarpa, 1980. december 22.

Szegényparaszti családban született. A hat elemi és kétéves téli gazdasági iskola elvégzése után napszámos illetve része munkás. 1935-től a Nyíregyházi Folyammmérnöki Hivatalnál kapott munkát; előmunkás, majd munkafelvigyázó a tiszai gátépítésnél. 1940. decemberétől katona, 1945. januárban megszökött. Kinevezték a tarpai rendőrség helyettes parancsnokává, erről 1945. júliusban lemondott és leszerelt. Saját és a földreform során juttatott földjét művelte, a helyi Úrbéri Legelő- és Erdőbirtokosság jegyzője volt. 1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba, 1948-ig a tarpai szervezet titkára volt. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Szabolcs és Szatmár-Bereg vármegyei választókerületben pótképviselő lett; 1948. november 18-án behívták a törvényhozásba. 1948. november 25-étől 1951. februárig a FKGP Szabolcs-Szatmár megyei titkára. 1949. január–februárban a tagság politikai magatartását felülvizsgáló vármegyei tisztogatóbizottság tagja. Az 1949. május 15-i országgyűlési választásokon a népfront Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listáján ismét képviselővé választották. 1949 és 1954 között a kisgazdapárti delegált a Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsában. A FÉKOSZ, az UFOSZ, valamint a DÉFOSZ helyi és megyei szervezeteibe is belépett. Pártját képviselte a Magyar Országos Szövetkezeti Központ Igazgatóságában. 1950-ben a fővárosba került, 1951-1952-ben az Élelmezési illetve a Begyűjtési Minisztérium főelőadója, 1952 és 1954 között a Begyűjtési, 1954-től 1956-ig az Élelmiszer-ipari Minisztérium osztályvezetője volt; 1954-ben lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának.  1956. áprilisától a Mátészalkai Sertéstenyésztő és -hizlaló Vállalat igazgatója volt. 1956 végétől az MSZMP tagja, a párt Szabolcs-Szatmár megyei bizottságának végrehajtó bizottságába is bekerült. 1960-ban kinevezték a Nyíregyházi Állami Gazdaság igazgatójává. 1962-ben megválasztották a tarpai Esze Tamás Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökének. Egy ideig szülőhelye nagyközségi tanács elnöke is volt. 1964 és 1968 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagja volt. 1979-ben ment nyugdíjba.