Budapest, 1921. november 7.

Apja cipész volt. Fia négy polgári osztályt végzett, majd a Gruber és Virány Harisnyagyárban lett inas, 1938 és 1942 között harisnyakötő szakmunkásként dolgozott, 1939-től a Harisnyakötők Szövetsége tagja volt. 1942-től katonai szolgálatot teljesített, 1945-ben esett szovjet hadifogságba, 1947. júniusban tért haza. Visszament munkahelyére, belépett a Magyar Kommunista Pártba, üzemi pártvezetőség tagja, majd párttitkár lett. 1949. júniusban lett az MDP Budapest XIII. kerületi pártbizottság politikai munkatársa, három hónapos pártiskolát végzett. 1950-ben került az MDP KV szervezési osztályára, majd 1952-ben az információs alosztály vezetője lett. 1952. június és 1954. augusztus között elvégezte az MDP pártfőiskoláját, az MDP, majd az MSZMP Budapest XII. kerületi pártbizottság első titkára volt. 1963. július után a Budapesti Sportbizottság elnökévé nevezték ki. 1962-től a budapesti pártbizottság póttagja, 1966-tól 1973-ig rendes tagja volt.