Kecskemét, 1902. május 15. – Budapest, 1985. január 24.

Apja mészkereskedő, majd kútfúró mester. Fia a budapesti VI. kerületi Állami Főgimnáziumban érettségizett, közben házitanító volt. Később a Kereskedelmi Akadémia főiskolai tagozatán folytatta tanulmányait majd ipari és kereskedelmi vállalatok tisztviselője lett. Beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1926-ban abszolutóriumot szerzett, majd 1931-ben letette az ügyvédi és bírói szakvizsgát, ügyvédi irodát nyitott. 1939-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba. 1944-ben feleségével együtt bekapcsolódott az antifasiszta mozgalomba, tagja volt a Stollár Béla vezette Klotild utcai fegyveres ellenállási csoportnak. 1945-ben bekapcsolódott a politikai életbe. Az SZDP VII. ker. pártszervezet elnöke, a párt Fővárosi Végrehajtó Bizottság és az ellenőrző bizottság tagja lett. Ügyvédi tevékenységét felfüggesztette. A Közalkalmazottak Országos Szabad Szakszervezete alelnöke, majd elnöke lett. 1945. szeptember 1-jén kinevezték a Kincstári Jogügyi Igazgatóság vezetőjévé, ahonnan 1947. június 14-én felmentették, majd 1948. július 13-án ismét a korábbi pozíciójába helyezték vissza. 1945 végén a fővárosi törvényhatósági bizottságba is bekerült. A Dinnyés-kormány alatt, 1947. június 14-én kinevezték belügyi politikai államtitkárnak.  Az 1947. augusztusi országgyűlési választásokon a párt országos listájáról került be a törvényhozásba. Mandátumáról 1948. augusztus 4-én összeférhetetlenség miatt mondott le, mert kincstári jogügyi igazgató lett.  A Szociáldemokrata Párt XXVI. Kongresszusán, 1948. március 8-án a párt Ellenőrző Bizottság tagja lett. A pártegyesítéskor belépett a MDP-be. Megbízatását 1949. augusztus 15-én megszüntették, akkor kinevezték a Budapesti Felsőbíróság tanácselnökének. 1951. januárban nyugdíjazták. Júliustól az Építésügyi Minisztérium különböző vállalatainál vállalati ügyész, majd 1958-ig vállalati jogtanácsos volt. Munkaköréből átszervezés címén eltávolították. Ekkor három évre ismét felújította ügyvédi tevékenységét. 1961-ben az OKISZ alkalmazottja lett, osztályvezetői beosztásból ment nyugdíjba. 1945-ben tagja lett a Magyar Partizán Szövetségnek.