Debrecen, 1926. augusztus 16.–Budapest, 2009. május 10.

1940-től tanonc, majd 1943-tól kövező segéd egy kisiparosnál. 1945-től a Kövezősegédek Termelő Szövetkezetben dolgozott, belépett a Magyar Kommunista Pártba; MDP, majd MSZMP tag volt. 1949-ben a Malomipari Tröszt ellenőre lett, a következő évben megválasztották a Debreceni Útfenntartó Vállalat üzemi szakszervezeti bizottság titkárává.  1950-1951-ben a Szakszervezetek Hajdú megyei Tanácsa titkára, később az Építők Szakszervezete Borsod megyei Tanácsa titkára, a szakszervezet központi vezetőségi titkára, tagja lett a SZOT-nak. 1958-ban lett a Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsa titkára, 1964-től az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete főtitkára volt 1988. évi nyugdíjazásáig. 1964-től tagja a SZOT Elnökségének, ekkor fejezte be az SZKP KB hároméves pártfőiskoláját. 1968-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanult. Az MSZMP Központi Bizottságának 1975. március 22. és 1988. május 22. között volt tagja.