Abony, 1920. augusztus 9.

Eredetileg napszámos és földmunkás volt. 1948-1949-ben az abonyi Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke, majd a Pest megyei Mezőgazdasági Igazgatóság előadója, később a Pest megyei Tanács előadója. 1951-ben a gödöllői Mezőgazdasági Akadémián mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett, majd hivatalnok lett; 1954-ig a Földművelésügyi Minisztérium szakelőadója, majd az Állatorvosi Egyetem főelőadója később osztályvezetője volt. 1959-ben befejezte tanulmányait az Agrártudományi Egyetemen. 1960-ban szülővárosában ismét a Kossuth Tsz-nek lett a vezetője, majd a Ságvári Endre nevét felvett tsz elnökeként dolgozott; beválasztották a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa Elnökségébe. 1950-ben lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának, majd az MSZMP-nek. 1967. március 19. és 1985. április 19. között országgyűlési képviselő, minden alkalommal Pest megye 9. számú egyéni választókerületében választották országgyűlési képviselővé. 1975 és 1985 között az Elnöki Tanács tagja volt.