Budapest, 1919. június 1. – 1974

Munkáscsaládban született, apja asztalos segéd volt. Fia elemi iskoláit Bakonytamásiban, a négy polgári osztályt Pápán végezte el. 1935-től a fővárosi Denta Műszergyárban tanonc volt, 1939-ben lett műszerész segéd, majd a Tubus- és Kupakgyárban, szakmájában dolgozott. 1945. januárban civilként a Szovjetunióba hurcolták, 1948. decemberi hazatértéig különböző moszkvai nagyvállalatoknál szerszámesztergályosként dolgozott. Hazatérése után korábbi munkahelyére ment vissza, majd a Háztartási Eszköz- és Bádogárugyár munkása lett. 1950-ben a Könnyűtömegcikkipari Központ, majd 1951. decembertől a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tömegcikkipari Igazgatóság műszaki osztályának vezetőhelyettese, 1953-tól osztályvezetője volt. 1954-ben fejezte be 1949-ben elkezdett tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1951-ben lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának; 1954-ben beíratták az MDP Pártfőiskola ötéves levelező tagozatára, 1956. októberéig két évfolyamot végzett el.  1955 májusától a KGM-ben iparigazgató volt. 1957 áprilisában az Egyesült Izzó RT vezérigazgatójává nevezték ki, előtte minisztériumi biztos volt. 1957-től az MSZMP Budapesti Pártbizottsága tagja, megszakításokkal a végrehajtó-bizottságban is tagságot kapott. 1962. február 15. és 1971. november 1. között a kohó- és gépipari miniszter helyettese volt. Ezután a  varsói Magyar Kereskedelmi Kirendeltség vezetője volt.