Hódmezővásárhely, 1924. április 21. – Budapest, 1987. április 9.

Nyomdász apja foglalkozását követte, a négy polgári osztály elvégzése után maga is nyomdászmesterséget tanult. 1942-től a gyomai Kner Nyomdában gépmester volt, tagja lett a nyomdász szakszervezetnek és a Szociáldemokrata Pártnak. 1944 októberében csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz; 1945-ben az MKP gyomai járási pártbizottság ifjúsági felelőse lett, majd novembertől két hónapos pártiskolát végzett, Mezőberényben pártiskola szervezője volt. 1946. áprilistól az MKP gyomai járási pártbizottság funkcionáriusa, novemberben lett az MKP, majd az MDP KV Ifjúsági Titkársága munkatársa, majd 1949. márciustól az EPOSZ főtitkárhelyettese, a MINSZ szervezési osztályvezetője. 1949. szeptemberben az MDP két éves pártfőiskolájára küldték, az iskola befejezése előtt 1951. márciusban kinevezték az MDP KV Agitációs-és Propaganda Osztály alosztályvezetőjévé. 1954-ben az SZKP három éves pártfőiskolájára került, 1956. októberben hazatért, részt vett az MSZMP megszervezésében, 1957. februárig a Belügyminisztériumban szolgált, majd visszament a Szovjetunióba. Végleges hazaérkezése után az MSZMP KB APO helyettes vezetőjévé nevezték ki. 1962. februárban lett az MSZMP Szeged városi pártbizottság titkára, majd 1962. október 26. és 1974. március 21. között az MSZMP Csongrád megyei pártbizottság első titkára volt; ekkor megbízatása alól felmentették, mert 1980. márciusig MSZMP ideológiai KB titkára lett. 1980. március 27-étől 1982. június 23-ig az MSZMP KB Agitációs- és Propaganda Osztály osztályvezetője volt, ekkor nyugdíjazták, 1982. szeptemberben kinevezték az Országos Közművelődési Tanács elnökének. 1985. márciusban a KB Művelődéspolitikai Munkaközösség tagja lett, beválasztották az MSZMP Központi Ellenőrzési Bizottságába. Az MSZMP Központi Bizottságába 1966. december 3-án került be, a testületnek 1985. március 28-ig volt a tagja. 1970 és 1975 között az MSZMP KB Pártépítési Munkaközösségében is tag volt. 1963. február 24. és 1985. április 19. között országgyűlési képviselő volt. Előbb a Hazafias Népfront Csongrád megyei listájáról választották be a törvényhozásba, majd 1967. március 19-étől Csongrád megye 9. számú, 1971. április 25-étől Csongrád megye 13. számú egyéni választókerületében jutott képviselői mandátumhoz.