Köröstarcsa, 1922. június 25.–Budapest, 1976. január

Szegényparaszti családban született, négy polgári osztályt végzett; kertészsegéd képzettséget szerzett. 1940-től szülei földjén és alkalmanként útépítésen dolgozott, majd postahivatali kisegítő volt. 1943-tól katonai szolgálatot teljesített. 1944-ben a frontra került, októberben hadifogságba esett, 1946-ban tért haza. Belépett a Magyar Kommunista Pártba; 1947-ig szülei földjén dolgozott, majd rendőri szolgálatot vállalt. Négy hónapig Abaúj megyében szolgált, majd 1947. márciusban az MKP pestszentlőrinci pártszervezet funkcionáriusa lett. 1947. júliustól segédmunkásként kereste kenyerét. 1948. augusztusban előbb a FÉKOSZ, majd a DÉFOSZ munkabérosztály, 1950. augusztustól a bér és termelési osztály vezetője volt. 1951 decemberében lett az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma titkárságvezetője. 1952-ben kinevezték a Gyümölcs-, Szőlő- és Zöldségtermelő Igazgatóság vezetőjévé. 1953-ban befejezte az egyéves pártiskolát, a Földművelésügyi Minisztériumban miniszterhelyettes lett. 1954-ben megbízatása alól felmentették és az MDP Mezőgazdasági Osztály osztályvezető helyettesévé nevezték ki. A Mezőgazdasági Tervező és Beruházási Vállalat főmunkatársaként halálozott el.