Békéscsaba, 1930. január 8.

Mozdonylakatos segédlevelet szerzett, 1945-ben a MÁV Békéscsabai Fűtőházában géplakatos szakmunkásként kezdett el dolgozni. 1948-ban lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának; 1955-től dolgozott a Békés megyei pártapparátusban. Előbb politikai munkatárs, majd 1956-tól az MSZMP Békés megyei Bizottsága Ipari és Közlekedési Osztálya osztályvezetője volt. 1970-től az MSZMP Békéscsabai Városi Bizottsága első titkára, 1974-ben választották az MSZMP Békés megyei Bizottsága tikárává. Elvégezte az MSZMP Politikai Főiskoláját, tagja lett a megyei párt-végrehajtóbizottságnak. 1979. januárban választották meg a Békés Megyei Tanács elnökének, megbízatása alól nyugdíjba vonulása miatt 1989. augusztusban mentették fel. Az 1980. június 8-i országgyűlési választásokon Békés megye 1. számú egyéni választókerületében képviselői mandátumot szerzett; 1985-ben pótképviselő lett.